Motywacja: ważny element walki z nałogiem

http://suplementydiety.net/diety/ układ odpornościowy

Aby walka z nałogiem była skuteczna niezbędna jest do tego motywacja. Bez niej nie ma mowy o trwałym wyjściu z uzależnienia. Nie można bowiem przestać pić jeśli mówi się, że się nie pije. Nie można przestać palić, jeśli mówi się, że się lubi to robić. Nie można przestać brać narkotyków, jeśli mówi się, że są one potrzebne do życia.

W tych wszystkich sytuacjach brak jest jakiejkolwiek motywacji. Aby zerwać z nałogiem trzeba podjąć decyzje o tym, że naprawdę się tego chce. Motywacja jest kluczem do sukcesu i pierwszym etapem walki z uzależnieniem. Jest bowiem siłą napędzającą walkę. To dzięki niej mimo słabości trwamy w naszym postanowieniu i nie ulegamy pokusom.

Dzięki niej chcemy wierzyć w to, że życie bez nałogu będzie zdecydowanie lepsze. Że czeka nas przyszłość w wolności. Motywacja może przybierać różne formy. W przypadku różnych uzależnień i różnych typów osobowości, będzie inna, ważne jednak żeby była i żebyśmy nigdy o niej nie zapominali. Musimy nieustannie motywować się do działania i nigdy nie zatracać nawet w przypadku wątpliwości.

www.archiwum.malopolska.pl