Papiery wartościowe w ujęciu prawnym

Zagadnienie papierów wartościowych można rozpatrywać na dwóch podstawowych poziomach, o jakich już wcześniej wspomnieliśmy. Na jednym biegunie mamy zatem podejście ekonomiczne, a na drugim prawne. Jedno i drugie jest w tym momencie ściśle powiązane. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że każdy papier wartościowy jaki ma realne znaczenie na rynku finansowym musi mieć uregulowany status prawny.

Charakter prawny akcji, obligacji czy weksla jest zdefiniowany przez prawo. Co to oznacza w praktyce?

Moc prawna

Otóż każdy papier wartościowy znajdujący się w bieżącym obrocie musi spełniać pewne kryteria natury prawnej. Jedynie wówczas będzie można go uznać za coś obowiązującego i mającego walory skuteczności. Przykładowo sfałszowane obligacje, nie mające prawnego umocowania i nie spełniające kryteriów są warte dokładnie tyle, co.

nic. To samo tyczy się na przykład fikcyjnych akcji. Jeśli takowe są oferowane, mamy do czynienia z oszustwem i złamaniem prawa, aczkolwiek osoby oszukane mogą realnie stracić.

Legalność to podstawa

Kryterium legalności jest w kontekście papierów wartościowych szalenie istotne i koniecznie trzeba je brać pod uwagę.

Jeśli tego zabraknie, będziemy mieli problemy, gdy już zdecydujemy się na inwestowanie w jakieś akcje. Każda oferta w tym zakresie powinna być dokładnie sprawdzona nim zdecydujemy się na jakieś działania. Pamiętajmy, że wszystkie papiery wartościowe z jakimi mamy do czynienia są określone przez prawo. Nie można więc tworzyć w tym zakresie żadnych nowych form zobowiązań, gdyż będą one nieważne.

.