Gospodarka narodowa

Firmy doradcze Kraków: consulting i księgowość

Bardzo istotnym rodzajem gospodarki jest oczywiście gospodarka narodowa. Jest to bowiem całokształt działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium danego państwa tudzież kraju. Dzieli się ona na podstawowe działy, czyli: przemysł, rolnictwo, budownictwo, transport, łączność, handel i inne tego typu zagadnienia. Niektóre działy są bardzo rozbudowane i dzielą się na gałęzie, w których skład wchodzą różne przedsiębiorstwa. Kiedy przyjrzymy się gospodarce narodowej jeszcze bliżej to zobaczymy, że dzieli się ona na pięć podstawowych sektorów.

I tak sektor pierwszy obejmuje: rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo. W skład sektora drugiego wchodzi przemysł wydobywczy co oznacza górnictwo, a także przemysł przetwórczy oraz budownictwo. Do sektora trzeciego zalicza się transport, łączność, gospodarkę komunalną i mieszkaniową a także handel. Sektor czwarty obejmuje finanse, ubezpieczenia, marketing i reklamę a także obrót nieruchomościami. Zaś w skład sektora piątego wchodzą: ochrona zdrowia, opieka społeczna, edukacja, badania naukowe, turystyka i rekreacja, administracja państwowa, wymiar sprawiedliwości, policja i wojsko.