Kościół a pozycja kobiet

Ostra krytyka idei patriarchalnych przez feminizm ma ścisły związek z tym, w jaki sposób ideologia ta ustawia się wobec wartości chrześcijańskich i Kościoła katolickiego. Właśnie ta wspólnota religijna jest najostrzej krytykowana przez zwolenników feminizmu jako instytucja, która rzekomo najbardziej przyczyniła się do osłabienia społecznej pozycji kobiet. Jak można pogodzić taki pogląd ze szczególnym charakterem kultu maryjnego w katolicyzmie – tego feminizm już nie tłumaczy. Faktem jest to, że w treściach biblijnych, które dla katolików i dla całego chrześcijaństwa stanowią podstawę wiary, pozytywna i ważna rola kobiet jest łatwo zauważalna.

Być może potrzeba nieco dobrej woli, aby to dostrzec i docenić. Również w nauce społecznej Kościoła kobieta posiada specjalny status, choć ją on sformułowany w sposób, który wśród feministek budzi silny sprzeciw. Nie widzą one bowiem kobiety jako żony wspierającej męża oraz matki rodzącej dzieci. Zamiast tego szukają dla niej innych funkcji, które lepiej wpisują się w postępowe postrzeganie świata.