Walka państwa z nałogami

www.hpbj-online.pl https://www.formeds.com.pl/produkt/357/F-VIT_D3_2000

Walka z nałogami dotyka bezpośrednio samych uzależnionych, którzy borykają się ze swoim uzależnieniem. Są oni bardziej lub mniej świadomi i bardziej lub mniej chętni i gotowi, by uwolnić się od nałogu. Jednak walka z nałogami dotyczy także chęci sprawienia, by popularność używek malała.

Na podstawie wielu ustaw i przepisów prawnych, państwo jest zobligowane do tego, aby walczyć z nałogami. W szczególności ma za zadanie chronić najmłodszych i sprawić by nigdy nie zachcieli sięgnąć po pierwszego papierosa, narkotyk czy kieliszek wódki. Ustawodawca wprowadzając takie ustawy jak o wychowaniu w trzeźwości, czy ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu, miał na celu przede wszystkim to, aby używki nie były rozreklamowane i aby nie były dostępne dla osób poniżej osiemnastego roku życia.

Wprowadził także wysokie kary dla tych sklepów, które nie przestrzegają zakazu sprzedaży oraz dla tych firm, które niezgodnie z prawem reklamują swoje produkty. Sankcje te w znacznym stopniu wpłynęły na obecną sytuację związaną z używkami. Nie widzimy reklam napojów alkoholowych, czy papierosów, a kupując piwo w sklepie pani ekspedientka prosi o dowód osoby nawet po trzydziestce.

Państwo podjęło skuteczną walkę z nałogami i robi wszystko, by uchronić młodych przed uzależnieniem. Pytanie tylko na ile oni chcą chronić siebie.