Jak lewica przygarnęła feminizm

W powyższych tekstach wspominaliśmy już o tym, że feministyczne poglądy zostały w dużym stopniu wchłonięte przez programy ugrupowań politycznych, które odwołują się do idei lewicowych.

Aktualnie, zwłaszcza na gruncie europejskim, można zauważyć silną tendencję do stawiania w dyskursie publicznym szeroko rozumianych zagadnień równości płci z akcentem na dyskryminację kobiet.

Na ile takie zjawisko jest rzeczywiste, a na ile wyolbrzymiane w ramach ideologicznej walki, to odrębne zagadnienie.

Faktem jest natomiast, że działacze nowoczesnej lewicy starają się pozyskać obóz feministyczny do swoich celów.

Stąd zapraszanie na listy wyborcze znanych działaczek ze środowiska, wspieranie organizacji kobiecych o jednoznacznie lewicowej orientacji i upominanie się w sferze publicznej o interesy kobiet.

Rzecz jasna żadna organizacja tego rodzaju nie ma i nie może mieć monopolu na reprezentowanie pań w jakimkolwiek dyskursie, jednak między innymi w wyniku takich, a nie innych tendencji w mediach głos kobiet lewicy staje się najwyraźniej słyszalnym.

do przedszkola do skórzewa przedszkole skórzewo zapraszamy wszystkie dzieci