Mniejszości – problem z definiowaniem

psycholog dziecięcy zielona góra

Polskę uznaje się za jednolitą pod względem narodowościowym, jednak czasami trudno jest powiedzieć, czy dana grupa społeczna jest mniejszością etniczną czy może narodowościową. Mniejszość niemiecka, która zamieszkuje tereny naszego kraju, jest mniejszością narodowościową – to jest jasne.

Czy jednak można w ten sposób mówić o Tatarach, którzy żyją tutaj od setek lat czy też Kaszubach albo Ślązakach? Jakie kryterium trzeba przyjąć, żeby móc to jakoś usystematyzować? Czy mają to być geny, język ojczysty czy też może świadomość przynależności do określonej grupy? Trudno jest to jednoznacznie rozstrzygnąć, zwłaszcza że na przestrzeni dziesięcioleci różne nacje mieszały się ze sobą. Czy dziecko Polaka i Rosjanki, której rodzina mieszka na naszych ziemiach „od zawsze”, jest narodowości polskiej? Tak naprawdę nie jest istotne, kto reprezentuje jaką nację, jeśli tylko potrafi normalnie funkcjonować w naszym społeczeństwie oraz nie jest w żaden sposób dyskryminowany.