Wielokulturowość

Obserwując współczesne tendencje demograficzne możemy zauważyć, że jakiekolwiek podziały odgrywają coraz to mniejszą rolę. Bez znaczenia staje się to, czy pochodzimy ze wsi czy miasta, czy jesteśmy w związku sformalizowanym czy też nie. Coraz łatwiej jest także zmienić kraj zamieszkania i rozpocząć życie w zupełnie innej kulturze. Dzisiaj bez problemu da się wyróżnić kilka krajów, które śmiało można nazwać prawdziwą mieszanką kulturową. Są np. niektóre z krajów Unii Europejskiej, w której to migracje są stosunkowo łatwe i coraz popularniejsze.

Wielokulturowym krajem jest dzisiaj np. Francja. Chociaż wielokulturowość sama w sobie nie jest problemem, to może jednak być ich przyczyną. W wielokulturowym kraju zaczynają zacierać się granice – ludzie nie czują już przywiązania do swojej ojczyzny i wszystko traktują jako wspólne. Nie ma silnych więzi, a podejście staje się czysto kosmopolityczne. To z zasady nie sprzyja budowaniu silnego społeczeństwa, stabilnego i odpornego na zmiany.