Wielokulturowość

www.przeglad-it.pl Wytrzymała i pięknie haftowana kapa liturgiczna, niezbędna do nabożeństw poza Mszą Świętą

Obserwując współczesne tendencje demograficzne możemy zauważyć, że jakiekolwiek podziały odgrywają coraz to mniejszą rolę. Bez znaczenia staje się to, czy pochodzimy ze wsi czy miasta, czy jesteśmy w związku sformalizowanym czy też nie. Coraz łatwiej jest także zmienić kraj zamieszkania i rozpocząć życie w zupełnie innej kulturze. Dzisiaj bez problemu da się wyróżnić kilka krajów, które śmiało można nazwać prawdziwą mieszanką kulturową. Są np. niektóre z krajów Unii Europejskiej, w której to migracje są stosunkowo łatwe i coraz popularniejsze.

Wielokulturowym krajem jest dzisiaj np. Francja. Chociaż wielokulturowość sama w sobie nie jest problemem, to może jednak być ich przyczyną. W wielokulturowym kraju zaczynają zacierać się granice – ludzie nie czują już przywiązania do swojej ojczyzny i wszystko traktują jako wspólne. Nie ma silnych więzi, a podejście staje się czysto kosmopolityczne. To z zasady nie sprzyja budowaniu silnego społeczeństwa, stabilnego i odpornego na zmiany.