Twórca terminu Holocaust odznaczony pokojową Nagrodą Nobla

Szaty liturgiczne ornaty w kolorach liturgicznych ręcznie haftowane

Elie Wiesel urodził się w Rumunii, w ortodoksyjnej rodzinie chasydzkiej. W czasie wojny był więźniem obozów koncentracyjnych. Po wojnie wyjechał do Francji, gdzie studiował na Sorbonie i pracował, jako dziennikarz.Pracował dla pism francuskich i izraelskich.W 1956 wyjechał do Stanów Zjednoczonych, zaś w 1963 roku przyjął obywatelstwo amerykańskie. To on stworzył termin Holocaust. Był przewodniczącym amerykańskiej Presidential Commission on the Holocaust, później przemianowanej na U.

S. Holocaust Memorial Council – a swą działalność społeczno-polityczną i twórczość poświęcił martyrologii Żydów, ofiar zarówno nazizmu, jak i stalinizmu. Był inicjatorem budowy United States Holocaust Memorial Museum. Napisał ponad 40 dzieł, w tym: powieści, opowiadania, dramaty, opowieści chasydzkie i talmudyczne oraz eseje. Jest aktywnym syjonistą. Podobno po wojnie współpracował z terrorystyczną organizacją Igrun, która dokonała głośnego zamachu na hotel Króla Dawida. 15 marca 2003 w Białym Domu w Waszyngtonie powiedział: „Mamy moralny obowiązek interweniować, gdzie zło ma kontrolę.

Dzisiaj to miejsce jest w Iraku”.