Przeludniona Azja

Azja to obok Afryki najbardziej zaludniony obszar na Ziemi. Już od wielu lat na tamtejszym terenie odnotowywany jest dodatni przyrost naturalny. Wciąż wzrastająca liczba ludzi w niektórych regionach, np.

Indiach, przyczynia się do wielu problemów m.in. natury ekonomicznej.

Rządy niektórych państw starają się walczyć z przeludnieniem i prowadzą specjalne programy. Takie działania są popularne szczególnie w Chinach. Tamtejsze władze prowadzą politykę jednego dziecka, tzn.

każde małżeństwo może być rodzicami tylko jednego potomka. Ale i by go posiadać muszą otrzymać stosowną zgodę od władzy. Chiny, które są krajem komunistycznym, prowadzą bardzo rygorystyczną politykę jeżeli chodzi o ilość dzieci w rodzinie.

Jeżeli para posiada więcej niż jedno dziecko, to może ją spotkać wiele przykrych sytuacji, np. obniżenie pensji w pracy lub też nawet zwolnienie. Do najbardziej skrajnych przypadków należą sytuacje, kiedy zaraz po porodzie dziecko jest zabijane – ma to być kara dla rodziców za postąpienie wbrew władzy.