Pomaganie dzieciom

Laureatem pokojowej Nagrody Nobla w 1965 roku był UNICEF czyli Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci. Jest to organizacja humanitarna, która jest częścią systemu ONZ.

Główna siedziba UNICEF znajduje się w Nowym Jorku. Polski Komitet Narodowy UNICEF ma swoją siedzibę w Warszawie.

Fundusze ten został powołany z inicjatywy Polaka, dr Ludwika Rajchmana. Oficjalnie powstał 11 grudnia 1946 roku uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

Głównym celem tej organizacji jest pomoc dzieciom w zakresie wyżywienia, ochrony zdrowia, ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem oraz edukacji. Organizacja działa na całym świecie.

Po roku 1954, kiedy UNICEF na stałe został włączony do ONZ, zakres jego działania znacznie się poszerzył. Zajęto się nie tylko opieką lekarska i pomaganiem w sytuacjach kryzysowych, ale i zapewnieniem elementarnego wykształcenia dzieciom w krajach rozwijających się.

Organizacja ta miała duży wpływ na uchwalenie przez ONZ w 1989 roku Konwencji o prawach dziecka.