Niska średnia długość życia w krajach afrykańskich

W krajach afrykańskich już od wielu lat odnotowywana jest najniższa średnia długość życia ludności.

W niektórych regionach trzeciego świata przeciętna długość życia obywateli wynosi zaledwie ponad trzydzieści lat.

Niewątpliwie jest to poważny i trudny do zniwelowania problem demograficzny.

Z czego on przede wszystkim wynika? Jedną z głównych przyczyn śmierci w rejonach afrykańskich są choroby zakaźne i związane z nimi epidemie.

Od dziesięcioleci mieszkańcy trzeciego świata zmagają się z AIDS, a chorych wciąż przybywa.

Regularnie też tamtejszy region nawiedzany jest przez epidemie, ostatnią z nich była ebola, które zabijają tysiące ludzi, zwłaszcza w młodym wieku.

Niska średnia życia jest też uwarunkowana wysokim wskaźnikiem śmiertelności wśród noworodków.

Wiele z nowo narodzonych dzieci umiera jeszcze w ciągu pierwszej doby od porodu.

Jest to wynikiem głównie złego stanu opieki medycznej oraz braku dostępu do podstawowej opieki lekarskiej.