Na czym polega gospodarowanie nieruchomościami?

klapki damskie zwrot Vat z UE

Gospodarka nieruchomościami wynika z zagadnień publicznoprawnych. Zasady gospodarowania nieruchomościami są określone przepisami zapisanymi w odpowiedniej ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Ustawa ta zatwierdzona została w 1997 roku i zastąpiła wcześniejszą, która powstała w 1985 roku i była ustawą o gospodarce gruntami i wywłaszczeniami nieruchomości. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczą przede wszystkim gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego, a także podziału nieruchomości, scalania nieruchomości, pierwokupu nieruchomości oraz wywłaszczania i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

Ustawa ta dotyczy także udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz wyceny nieruchomości, a także działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami. Warto znać tę ustawę, gdy zamierzamy zajmować się nieruchomościami i szukamy pracy w tej dziedzinie.

www.yekaterina.pl