Mniejszości narodowe w Polsce i w Europie

W dzisiejszych czasach w Europie wiele mówi się o problemach z mniejszościami narodowymi. Dotyczy to szczególnie społeczności muzułmańskich, które oskarża się nawet o próbę zniszczenia cywilizacji europejskiej.

Na szczęście w Polsce na chwilę obecną nie mamy takiego problemu. Polska jest krajem jednolitym pod względem narodowościowym.

Właściwie jedyną znaczącą mniejszością narodową, która żyje nad Wisłą, jest mniejszość niemiecka, jednak ta nie stwarza praktycznie żadnych problemów. Jest u nas również trochę Ukraińców, tak zwanych polskich Tatarów, a także emigrantów z krajów bądź regionów dotkniętych konfliktami (na przykład z Czeczeni czy z Wietnamu).

Są to jednak małe grupy i trudno powiedzieć, żeby w jakikolwiek sposób były one problematyczne. Czy powinniśmy się obawiać wzmożonej emigracji do naszego kraju, która w realny sposób zmieniłaby strukturę narodowościową społeczeństwa? W najbliższych latach jest to raczej mało prawdopodobne, chociaż nie da się tego całkowicie wykluczyć.