Gospodarka ekstensywna i intensywna

finansujemy.to

Są różne rodzaje gospodarki, bowiem gospodarka jest niezwykle istotnym elementem funkcjonowania każdego regionu, kraju, a także całego świata. Jednym z rodzajów jest tak zwana gospodarka ekstensywna. Jest to system ekonomiczny, w którym wzrost uzyskiwany jest przede wszystkim przez: nakład czynników – między innymi liczbę pracowników, a także areał upraw w rolnictwie, także poprzez liczbę budowanych fabryk oraz wydobycie i zużycie większej ilości surowców.

Szukając przykładów modelowej gospodarki ekstensywnej najlepiej przyjrzeć się Związkowi Radzickiemu, gdyż gospodarka tego kraju to typowa gospodarka ekstensywna. Przeciwieństwem gospodarki ekstensywnej jest gospodarka intensywna. Ten typ gospodarki cechuje innowacyjność i rozwijanie się dzięki obniżaniu kosztów surowców i kosztów pracy poprzez wydajność pracy.

Typowymi przykładami gospodarki intensywnej są gospodarki Stanów Zjednoczonych oraz Japonii. W tych krajach modernizuje się istniejące fabryki lub zastępuje się je nowocześniejszymi, a także rozwija się nowe technologie dzięki wysokim nakładom na naukę. Tutaj także mamy do czynienia z większym nakładem kapitału.