Czym jest nowa gospodarka?

The new economy czyli nowa gospodarka to gospodarka oparta na coraz większym udziale wiedzy i informacji, co znajduje odzwierciedlenie w szczególności rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych przyczyniając się do postępującej globalizacji. Termin używany jest do określenia rezultatów przekształceń gospodarki Stanów Zjednoczonych z gospodarki opartej na przemyśle na gospodarkę opartą na rozwoju technologii.

Zdaniem bardzo wielu ekonomistów te zmiany wywołały wkroczenie kraju na ścieżkę trwałego rozwoju, niskiego bezrobocia oraz częściowej immunizacji wobec wahań koniunkturalnych. Jeśli chodzi o nazwę dla nowej gospodarki, to wzięła się ona stąć, że w 1983 roku magazyn Time opublikował artykuł pod nazwą „The new economy”.

W tekście tym opisane zostało przeobrażenie z gospodarki przemysłowej w gospodarkę opartą na technologii. Później termin został wielokrotnie stosowany przez czasopismo Newsweek, co spowodowało jego popularyzację.

Terminu tego zresztą używa się do dziś.