Czy opłaca się inwestować w obligacje?

kapcie damskie

Wśród papierów wartościowych ciekawie prezentuje się kwestia obligacji. Są one zaliczane do grupy papierów dłużnych, co oznacza, że zbywający je zobowiązuje się do wypłaty świadczenia na rzecz tego, kto obligacje nabywa.

Obecnie nie są one tak popularne jak kiedyś, ale w pewnym momencie państwo polskie, szukając sposobów na załatanie dziury budżetowej, intensywnie promowało obligacje. Oferowano je również nabywcom indywidualnym, a miały one pomóc w ratowaniu słabnącej gospodarki.

Dziś takie kroki nie są podejmowane.

Znane z książki

Obligacje są sposobem na to, by płacić za pewne dobra bez sięgania w danym momencie po konkretne środki pieniężne.

Państwo może płacić obligacjami na przykład przy skupie płodów rolnych, zobowiązując się tym samym do tego, że w momencie sprzedaży płodów za granicą pokryje zobowiązania wobec osób, które obligacje otrzymały. Mechanizm ten został nakreślony w polskiej literaturze, a konkretnie w kultowej powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza „Kariera Nikodema Dyzmy”.

Dochód po jakimś czasie

Czy obligacje są sensownym rozwiązaniem? Czy warto traktować je jako sposób na zarobek? W określonych okolicznościach tak, aczkolwiek musimy zdawać sobie sprawę z tego, że posiadanie obligacji tak naprawdę oznacza zamrożenie posiadanego kapitału. Obligacja może bowiem przynieść dochód nawet za kilka lat – nie każdy chce czekać tak długo.

Dlatego dziś obligacje są emitowane głównie przez państwo na międzynarodowych rynkach finansowych i służą obsłudze bieżącego zadłużenia (długu publicznego). .