Co się dzieje z tymi, którzy byli nominowani do pokojowej Nagrody Nobla,ale jej nie otrzymali?

Swede

Po wygaśnięciu klauzuli tajności czyli po pięćdziesięciu latach, Komitet Noblowski może ujawnić nazwiska osób nominowanych, które niestety nie zostały wyróżnione pokojową Nagrodą Nobla. Można wówczas ujawnić także dane zgłaszającego do nagrody oraz uzasadnienie tej nominacji.

Baza danych osób nominowanych jest oczywiście dostępna na stronie internetowej Fundacji Nobla. Trzy, o dziwo, najczęściej poszukiwane nazwiska na tej liście to Stalin, Gandhi i Hitler.

Okazuje się, że kandydatura Stalina była wysuwana dwukrotnie, w 1945 roku i później w 1948 roku. Zawsze uzasadnienie było związane z tym, iż podejmował on wysiłki w celu zakończenia II wojny światowej.

Gandhi nominowany był aż pięciokrotnie, w tym tuż przed swoją śmiercią w 1948 roku. W tym tez roku Komitet Noblowski nie wyłonił laureata pokojowej Nagrody Nobla.

Uzasadnieniem był brak wyróżniającego się kandydata. Hitler nominowany został ironicznie w 1939 roku, ale członkowie Komitetu nie tylko nie podjęli dyskusji na ten temat, ale i ostro skrytykowali tego, który tę nominację zgłosił.

Ostatecznie została ona wycofana.