Co się dzieje na kolejnych etapach przyznawania pokojowej Nagrody Nobla?

Prowadzimy taniec dla dzieci Poznań w naszej szkole baletu.

Kiedy doradcy przedstawią członkom Komitetu Noblowskiego raporty ze swoimi opiniami na temat poszczególnych kandydatów członkowie Komitetu debatują nad poszczególnymi kandydatami z krótkiej listy. Często zdarza się tak, że Komitet prosi doradców o zbieranie i dostarczanie mu dodatkowych informacji na temat kandydatów.

Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy kandydat zaangażowany jest w bieżące sprawy polityczne. Ostateczny wybór laureata pokojowej Nagrody Nobla musi nastąpić najpóźniej na ostatnim posiedzeniu Komitetu przed ogłoszeniem nazwiska wyróżnionego czyli na początku października.

Zwykle jednak Komitet ustala werdykt trochę wcześniej czyli w połowie września. Wybór laureata odbywa się drogą głosowania.

Wygrywa ten, który zdobędzie największą liczbę głosów. Nominacje oraz nazwiska nominujących a także wszystkie inne informacje dotyczące nominacji, zarówno publiczne, jak i prywatne, pozostają tajne przez pięćdziesiąt lat.

Klauzula tajności zabrania także informowania samych nominowanych o nominacji, także w rozmowach prywatnych.